Tannimplantater

Har du mistet en eller flere tenner, eller har du en protese som ikke fungerer?
Behandling med tannimplantater kan være løsningen for deg.

Tannimplantater er en veldokumentert og god behandlingsmetode for å erstatte tapte tenner. Med tannimplantater kan man erstatte single tenner eller større broer, eventuellt hele tannkjever. Med avansert 3D røntgen og datateknologi kan vi vurdere de anatomiske forhold og planlegge implantatinstallasjon på en trygg og optimal måte for hver enkelt.

Tannimplantater kan settes inn med eller uten trygderefusjon. For trygderefusjon må man ha dokumentasjon og medisinske diagnoser som gjør at man kommer inn under trygdereglene. Ved full refusjon for en implantatretinert helkjevebro kan egenandelen ved en tannimplantatbehandling komme på ca kr. 40.000,- Kontakt oss for en vurdering og et kostnadsoverslag for den behandling med tannimplantater som passer deg og dine ønsker best.

Nye regler fra 1. januar 2014 gir full refusjon fra Helfo for personer som er tannløse i underkjeven, til innsetting av 2 implantater med knappefester til underkjeveprotesen.

Dette gir optimalisering av protesens funksjon, økt livskvalitet og et trygt smil.

Behandlingen forutsettes utført hos autoriserte tannlegespesialister, og som er godkjent for protetisk implantatbehandling for trygdens regning.

Sandefjord Tannhelse har full refusjonsrett for både kirurgisk tannimplantatbehandling og for den protetiske implantatbehandlingen.