Hvorfor er det kostbart hos tannlegen?

Prisen for tannbehandling

Prisen for tannbehandling er høy i Norge. Dette skyldes mange årsaker, blant annet krav fra både pasienter og myndigheter om at moderne tannbehandling skal være trygg, ha høy teknisk kvalitet og samtidig bygge på moderne normer for helse, miljø og sikkerhet. Når du bestiller time hos Sandefjord Tannhelsesenter, skal du være sikker på at en trygg og god behandling venter.

 

Hvorfor er det kostbart hos tannlegen?

For å møte kravene til sikkerhet og teknisk kvalitet, må tannlegen regelmessig investere i avansert utstyr. Dette er kostbart. I tillegg krever det tekniske vedlikeholdet av utstyr regelmessig besøk av teknikere med spesialkompetanse.

Sandefjord Tannhelsesenter må også investere i kompetanse og kunnskap. Med den tekniske utviklingen som har finnet sted de siste årene, er det også et krav om at vi må holde oss oppdaterte – både innen faglig og teknisk kompetanse. Dette betyr at hele teamet må kurses – og da må ofte kontoret stenges i mellomtiden.

I tillegg kommer administrative utgifter, slik som huslege, strøm, revisor, lønnsutbetalinger og offentlige avgifter.

Målet er en trygg og god tannbehandling

Som du ser er utgiftene knyttet til å drive et moderne tannlegekontor store. Derfor kan prisen på tannbehandlinger oppleves som dyrt. Alternativet er å redusere på kravene til en god og trygg tannbehandling – og det ønsker vi ikke.

Reduser utgiftene dine til tannbehandling

Heldigvis har du flere muligheter til å redusere utgiftene dine til tannbehandling. Godt stell av tennene, fluorskylling og redusert bruk av sukkerholdig mat og drikke er tiltak som for de aller fleste reduserer tannlegeutgiftene.

Spør tannlegen eller tannpleieren din hva nettopp du kan gjøre!