HELFO – Stønad til tannbehandling

Helfo

HELFO gir stønad til tannbehandling etter fastsatte takster. Vær oppmerksom på at tannlegens pris oftest er høyere enn folketrygdens takster, og at det da blir et mellomlegg som man alltid må betale selv.

Ønsker du mer informasjon om støtte til tannbehandling, kan du ta dette opp med din tannlege eller tannpleier hos Sandefjord Tannhelsesenter.

 

Hvem får støtte til tannbehandling?

I Norge har du krav på gratis tannbehandling ut året du fyller 18. Frem til du fyller 20, får du 75% rabatt hvis du går til offentlig tannklinikk.

Etter dette må du dekke utgiftene til tannbehandling selv. Det finnes derimot enkelte tilstander og diagnoser som kan utløse HELFO-støtte. Lurer du på om du oppfyller kravet for støtte? Ta kontakt med tannlegen din hos Sandefjord Tannhelsesenter.

 

Video