Implantatbro – erstatte flere tenner

Hva er en implantatbro?

Du har nå lært om hvordan tannimplantater kan brukes til erstatning av manglende tenner, men hva er egentlig en implantatbro? Hvis du mangler flere tenner, er det mulig å operere inn flere implantater og deretter lage en implantatbro.

Husk at dette er en prosess som strekker seg over flere tannlegebesøk. Det krever grundige forundersøkelser og nøye planlegging før behandlingen kan starte. Vi anbefaler at du tar kontakt med Sandefjord Tannhelsesenter hvis du har eventuelle spørsmål rundt behandlinger med tannimplantat og implantatbro.

 

Implantatbro – trinn for trinn

 

1.) Innsetting av implantat (fikstur) (fig. I-II). Operasjonen utføres under lokalbedøvelse. Etter inngrepet mottar du mer utfyllende informasjon fra din tannlege, slik at du vet hva du må forholde deg til i tiden etter at implantatbroen har blitt satt inn.

 

2.) Tilhelingsperiode. Det tar vanligvis 8-12 uker før implantatene kan belastes. Tilhelingsperioden er normalt kortere i underkjeven enn i overkjeven.

 

3.) Fremstilling og montering av kronen (fig III-V). Det er en tanntekniker som lager selve broen. Broen blir vanligvis festet med små skruer, slik at den senere kan tas av ved behov. Dette krever vanligvis 2 eller flere tannlegebesøk.

 

Hva koster en implantatbro?

En implantatbehandling er en omfattende og kostbar behandling. Prisen vil være avhengig av antall implantater og hvor mange tenner som må erstattes. Vi anbefaler at du tar kontakt med Sandefjord Tannhelse for å motta et skriftlig kostnadsoverslag før behandlingen starter.

 

Hvem kan få implantatbro?

De fleste kan få implantbro, og alder er sjelden en hindring. Du må likevel foreta en grundig forundersøkelse før behandlingen settes i gang; her tar vi blant annet røntgenbilder for å vurdere kjevekammens høyde, bredde og kvalitet. Det er i tillegg viktig at munnhulen er fri for infeksjoner, og at du ikke lider av sykdommen periodontitt. Storrøykere bør ikke få implantater.

I noen tilfeller er det ikke nok gjenværende kjeveben til å sette inn en implantatbro. Da må vi først bygge opp kjeven igjen. Når dette er nødvendig forlenges behandlingstiden med 4-6 måneder. Husk at behandlingen ikke er lik for alle – hver enkelt pasient må få en individuell vurdering.

 

Hva må du vite etter implantatbehandling? 

 

 • Den første tiden etter innsetting av implantatet vil man kunne oppleve en viss hevelse og blåmerker i ansiktet. Nummenhet i operasjonsområdet kan også forekomme, men dette er med svært få unntak forbigående.

 

 • En sjelden gang kan man oppleve at et eller flere implantater ikke fester seg i kjeven, selv etter tilhelingsperioden på 8-12 uker.

 

 • Enkelte er disponert for å få tannløsningssykdom (periodontitt) som får tennene til å løsne. Nedbrytning av kjeveben kan også forekomme rundt innsatte implantater og kalles da peri-implantitt. Dette kan ofte behandles, men i verste fall må implantatet fjernes. Det er derfor minst like viktig å være nøye med renhold av implantatarbeidet som med egne tenner.

 

 • En tannerstatning festet til implantater fungerer for de fleste pasienter som egne tenner, og den synlige delen av erstatningen ser ut som naturlige tenner. Et tannimplantat har likevel ikke samme form som en tannrot, og det kan det være vanskelig å gi overgangen mellom implantat og krone et naturlig utseende.

 

 • Tannerstatningen utsettes daglig for mekanisk påvirkning og vil etter hvert vil bli slitt i større eller mindre grad. Den vil også kunne utsettes for skader, f.eks. brudd, på samme måte som naturlige tenner. Det er derfor viktig å være klar over at det i fremtiden vil påløpe behov for- og kostnader til vedlikehold på samme måte som for naturlige tenner.

 

Husk å dele helseopplysninger

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det viktig med oppdaterte helseopplysninger. Du må derfor gi beskjed om:

 • Sykdommer
 • Medisiner
 • Unormal blødningstendens
 • Allergier
 • Røykevaner
 • Tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
 • Graviditet
 • Angst for tannbehandling

 

Hvordan få best prognose med implantatbro?

 • Munnhulen må være fri for infeksjoner og periodontitt før behandlingen starter
 • Du må ikke røyke
 • Hold grundig rent rundt implantatene. Husk at kravet til munnhygiene og regelmessig kontroll hos tannlege er de samme som for naturlige tenner.

Les mer om hva du bør vite etter implantatoperasjon.

Klinisk bildegalleri

Bildet viser pasient med manglende tenner. Løsningen ble å lage en bro festet til implantater.

Bildet viser pasient med manglende tenner. Løsningen ble å lage en bro festet til implantater.

Bildet viser at det er operert inn 2 implantater.

Bildet viser at det er operert inn 2 implantater.

Broen er festet til implantatene. Pasienten har nå faste tenner å tygge med.

Broen er festet til implantatene. Pasienten har nå faste tenner å tygge med.