Enkelt implantat

Hva er et enkelt implantat?

Du har mest sannsynlig hørt om tannimplantater, men hva er det egentlig? Kort fortalt brukes tannimplantater til erstatning av manglende tenner. Selve implantatet må opereres inn i kjevebenet, og når benet har grodd rundt implantatene, kan selve tannerstatningen bli laget.

Dette er en prosess som strekker seg over flere tannlegebesøk, og som krever nøye planlegging. Heldigvis er moderne implantatbehandling en sikker og trygg prosess, og her hos Sandefjord Tannhelse får du god prognose og lang holdbarhet på behandlingen.

Implantatbehandling trinn for trinn

 

1.) Innsetting av implantat (fikstur) (fig. I-II). Operasjonen utføres under lokalbedøvelse. Etter inngrepet mottar du mer utfyllende informasjon fra din tannlege, slik at du vet hva du må forholde deg til i tiden etter operasjonen.

 

2.) Tilhelingsperiode. Det tar vanligvis 8-12 uker før implantatet kan belastes. Husk også at yilhelingsperioden normalt er kortere i underkjeven enn i overkjeven.

 

3.) Fremstilling og montering av kronen (fig III-V). Det er en tanntekniker som lager selve kronen. Denne blir vanligvis festet med en liten skrue, slik at den senere kan tas av ved behov. Dette krever vanligvis 2 tannlegebesøk.

 

Hva koster implantatbehandling?

Implantatbehandling er omfattende og kostbar behandling. Vi anbefaler derfor at du mottar et skriftlig kostnadsoverslag før behandlingen starter. Kontakt Sandefjord Tannhelse for mer informasjon om kostnader knyttet til implantatbehandling.

 

Hvem kan få implantater?

De aller fleste kan få satt inn implantater – høy alder er i seg selv ingen hindring. Det er likevel nødvendig med en grundig forundersøkelse før behandlingen starter. Her tar vi røntgenbilder for å vurdere kjevekammens høyde, bredde og kvalitet. Husk at munnhulen må være fri for infeksjoner og tannløsningssykdom (periodontitt) før vi kan begynne behandlingen.

Finnes det ikke nok gjenværende kjeveben til å sette inn implantater? Da finnes det ulike metoder for å gjenoppbygge kjeven. Dette vil forlenge den totale behandlingstiden med 4-6 måneder. Ikke alle pasienter kan behandles på denne måten, og hver enkelt pasient må vurderes individuelt.  Storrøykere bør ikke få implantater.

 

Hva bør du vite etter implantatbehandling?

 • Den første tiden etter innsetting av implantatet vil du kunne oppleve en viss hevelse, enkelte får også blåmerker i ansiktet. Nummenhet i operasjonsområdet kan også forekomme, men dette er med svært få unntak forbigående.
 • En sjelden gang kan du oppleve at implantatet ikke fester seg i kjeven – selv etter tilhelingsperioden på 8-12 uker. Din tannlege vil holde et øye med dette.
 • Enkelte pasienter er disponert for tannløsningssykdom (periodontitt), dette kan føre til at tennene løsner. Nedbrytning av kjeveben kan også forekomme rundt implantater og kalles da peri-implantitt. Dette kan ofte behandles, men i verste fall må implantatet fjernes fullstendig. Det er derfor minst like viktig å være nøye med renhold av implantatet som med egne tenner.
 • En tannerstatning festet til implantater fungerer for de fleste pasienter som egne tenner, og den synlige delen av erstatningen ser ut som naturlige tenner. Et tannimplantat har likevel ikke samme form som en tannrot, og det kan det være vanskelig å gi overgangen mellom implantat og krone et naturlig utseende.
 • Tannerstatningen utsettes daglig for mekanisk påvirkning og vil etter hvert vil bli slitt. Den vil også kunne utsettes for skader, slik som for eksempel brudd, akkurat som med naturlige tenner. Det er viktig å være klar over at det i fremtiden vil påløpe behov for- og kostnader til vedlikehold på samme måte som for naturlige tenner.

 

Husk å dele helseopplysninger

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det viktig at du bidrar med oppdaterte helseopplysninger. Du må derfor gi beskjed om:

 • Sykdommer
 • Medisiner
 • Unormal blødningstendens
 • Allergier
 • Røykevaner
 • Tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
 • Graviditet
 • Eventuell angst for tannbehandling

 

Hvordan få best mulig prognose etter implantatbehandling?

 • Munnhulen må være fri for infeksjoner og periodontitt før behandlingen starter
 • Du kan ikke røyke
 • Holde grundig rent rundt implantatene. Husk at kravet til munnhygiene og regelmessig kontroll hos tannlege er de samme som for naturlige tenner.

 

Klinisk bildegalleri

Bildet viser en pasient som mangler en tann i overkjeven. Ettersom nabotennene er uten fyllinger, egner tilfellet seg godt for implantatbehandling.

Bildet viser en pasient som mangler tann i overkjeven. Ettersom nabotennene er uten fyllinger, egner dette tilfellet seg godt for implantatbehandling.

Bildet viser implantatkronen satt på plass. Det er viktig å holde godt rent rundt implantatet for å forebygge tannkjøttsbetennelse.

Bildet viser implantatkronen satt på plass. Det er viktig å holde godt rent rundt implantatet for å forebygge tannkjøttsbetennelse.

Et røntgenbilde viser hvordan implantatet er plassert i kjeven.

Et røntgenbilde viser hvordan implantatet er plassert i kjeven.