Smittevern

Sandefjord Tannhelsesenter tar smittevern på alvor! Vi er den første tannklinikken i Norge som installerer BioZone kjemikaliefrie luftdesinfisering i våre lokaler. Dette velger vi å gjøre for vår egen og pasientenes trygghet. 

BioZone desinfiserer effektivt både luften vi puster inn og overflater vi rører. Systemet eliminerer virus, bakterier og soppsporer. I tillegg reduserer det også støv og partikler i luften, samt vond lukt. BioZone er uavhengig testet mot virusforurensning, og har vist seg effektiv mot blant annet H5N1-viruset (fugleinfluensa) og SARS-CoV-2 (Covid-19).


Sertifiserte resultater:

  • Ødelegger influensavirus raskt og effektivt, blant annet H5H1, SARS-Cov-1 og SARS-Cov-2 (Kilde: French National Lab og BCS Laboratories)
  • Fører til 70 % reduksjon av mikroorganismer i luft (Kilde: University College Dublin)
  • Resulterer i 100 % forbedring av luftkvalitet (Kilde: SARL AFR)

Dette gjør at risikoen for luftbåren smitte reduseres betraktelig, og våre pasienter får den samme gode tannbehandlingen i en trygg atmosfære. Du kan lese mer om BioZones testresultater her.


Velkommen til en trygg behandling hos oss!