Tannkjøttsykdommer

Gingivitt og periodontitt

Dette er infeksjonssykdommer som skyldes mikroorganismer som bakterier og sopp, og som rammer tannkjøttet og tennenes støttevev. Når slike infeksjoner står lenge ubehandlet kan det føre til alvorlige tilstander i kjevene, med det resultat at tenner kan løsne og gå tapt.

 

Systematisk Periodontittbehandling:

Tannlege Dybvik har gjennomført en treårig spesialistutdanning innfor fagemnet periodontitt. Denne fagfordypningen gir en utvidet kompetanse og innsikt innen behandling av tannkjøttsykdommer. Behandling av periodontitt er i dag basert på opplæring i godt munnstell hjemme, profesjonell fjerning av bakteriebelegg og tannsten, i noen tilfelle bakterieprøver og eventuellt antibiotikabehandling sammen med rensing, og i noen tilfeller rensing under kirurgiske inngrep.

Vi vet i dag at store deler av befolkningen har forskjellig grad av sykdommen. Ca 10% har alvorlig sykdom, ca 80% har mild til moderat sykdom, og ca 10% får ikke sykdommen. Periodontitt er det vi kaller en multifaktoriell sykdom, da flere momenter spiller inn for hvorvidt vi utvikler sykdom eller ikke. De viktigste faktorer er mynnhygiene og røyking. Men også generelle sykdommer, arv og stress påvirker periodontittens utvikling. De tegn du selv skal se etter er; blødende eller hovent tannkjøtt, løse tenner eller tenner som vandrer, og dårlig ånde. Årsaksbakteriene til periodontitt lager gasser som gir svært dårlig lukt, og i noen tilfeller også smak. Tannlegen diagnostiserer periodontitt ved en klinisk undersøkelse og/eller ved å se på røntgenbilder. Spør tannlegen din om en periodontal vurdering. Det er alltid mye lettere og gir sikrere resultat når vi kan behandle sykdommen på et tidlig stadium. Vi trenger ingen henvisning for å vurdere din periodontale status, og du må gjerne ta kontakt med oss for en konsultasjon