Tannbehandlinger

Helprotese

En helprotese er en tannerstatning som benyttes når alle tennene i kjeven mangler...

Les mer

Visdomstenner

Visdomstennene er de tennene som bryter frem sist, vanligvis i 18-24 års alder...

Les mer

Ising – Børsteskader

Mange er i perioder plaget med ising i tennene. Her følger gode råd...

Les mer

Delprotese

En delprotese er en avtakbar tannprotese med støpt metallskjelett som kan erstatte en eller flere tenner...

Les mer

Syreskader

Syreskader på tennene er et økende problem i dagens samfunn. Kostholdet har endret seg, og både...

Les mer

Undersøkelse hos tannlegen

Undersøkelse hos tannlege eller tannpleier bør gjøres årlig, og kan avdekke sykdom i munnhulen...

Les mer

Tanngnissing

Tanngnissing er et relativt vanlig problem. Man regner med at om lag 5 prosent...

Les mer

Hull i tennene

Hull i tennene kan gi store plager og ubehag. Heldigvis finnes det gode metoder å reparere hull...

Les mer

Tannfraktur

I tenner med store fyllinger, er tannsubstansen rundt fyllingen svekket...

Les mer

Estetisk tannbehandling

Dersom målet er et penere smil, er det mye man kan gjøre med estetisk tannbehandling...

Les mer

Krone / Bro

Med kroner kan man reparere de mest skadde tennene. Broer kan erstatte tenner som mangler...

Les mer

Infraksjoner

En infraksjon vil si det samme som et ufullstendig brudd eller en sprekkdannelse...

Les mer

Renhold av tennene

For å unngå problemer med tenner og tannkjøtt, er det viktig med et fornuftig kosthold og godt renhold...

Les mer

Implantater

Implantater er et trygt og godt hjelpemiddel for å erstatte en eller flere manglende tenner...

Les mer

Dårlig ånde

Dårlig ånde kan ha flere årsaker, men skyldes ofte forhold i munnhulen...

Les mer

Munntørrhet

Dersom spyttkjertlene produserer for lite spytt, vil man kunne oppleve dette som munntørrhet...

Les mer

Rotfyllinger

Dersom nerver og blodkar inne i en tann blir skadet, må tannen rotfylles dersom den skal beholdes...

Les mer

Kjeveleddsproblemer

Mange pasienter, og da særlig kvinner, opplever at de får problemer med kjeveleddene...

Les mer

Tannkjøttsbehandling

Tannkjøttsbehandling er nødvendig dersom tannkjøttet er betent og blør ved lett berøring...

Les mer

Herpes munnsår

Forkjølelsessår forårsakes av et virus (herpes simplex virus type 1). Sårene starter med kløe og prikking...

Les mer

Tanntrekking – Kirurgi

Her er nyttig informasjon før en tann skal fjernes, samt gode råd om hva man skal gjøre i tiden etter inngrepet...

Les mer

After

After (munnskold) er små, smertefulle sår som opptrer i munnhulen. Sårene er runde...

Les mer

Røyking

Det er liten tvil om at røyking er helseskadelig og jo mer man røyker, dess større kan konsekvensene bli...

Les mer

Tenner og graviditet

Under svangerskapet er det også viktig å ta vare på tenner og tannkjøtt. Her følger noen gode råd…

Les mer

Snus

De senere årene har antall røykere blitt redusert i Norge. Samtidig har man sett en kraftig økning i snusbruken...

Les mer

Barn og tannbehandling

Allerede fra barnets første tann bryter frem i 6-8 måneders alderen, er det viktig med nøye renhold...

Les mer

Amalgam

Fra 1.1.2008 ble det her i landet innført totalforbud mot amalgam som tannfyllingsmateriale...

Les mer

Tannregulering

Tannregulering benyttes til å behandle estetiske og / eller funksjonelle tannstillingsfeil hos barn og voksne…

Les mer

Tannpleierens oppgaver

Mange tannklinikker har en tannpleier i teamet, men ikke alle pasienter vet hva en tannpleier gjør…

Les mer

Snorking og søvnapné

Snorking er relativt vanlig og mer utbredt blant menn enn blant kvinner...

Les mer

Tannlegeskrekk

De færreste av oss liker å gå til tannlegen...

Les mer