Kroner og broer

Protetisk behandling

Det er to former for protetisk behandling. Det fastsittende protetikk eller avtagbar protetikk. De mest kjente begreper er en ny krone eller bro, eller gebiss.

Noen ganger kan tennene få så store skader fra tannråte at det ikke er mulig å restaurere tannen med en fylling. Da vil en kronebehandling være alternativet.

Det som er igjen av tannen blir da slipt ned til en kjegleform, som det tas en avstøpning av, som igjen sendes til tanntekniker. Vi får tilbake en ny tannkrone, enten i rent porselen eller med en gullkjerne. Denne tannkronen sementeres så på den nedslipte tannen, og vil føles som en naturlig egen tann.

Ved brobehandling er prinsippet det samme, men en bro lages når hele tannen og roten er tapt og det har oppstått en tannluke. Vi må da slipe ned nabotennene til den tapte tannen og bruke disse som ankertenner i en bro, som derved blir en konstruksjon hvor flere tannkroner henger sammen.

Avtagbar protetikk er gjerne det vi kaller gebiss eller proteser. De kan dekke hele kjever eller bare deler av kjevene. Ved delproteser brukes det som regel et metallskjelett som med klammere festes til ankertenner i resttannsettet. Dette kan være litt synlig, og noen vil derfor ikke ha dette. I slike tilfeller kan vi da gjøre kombinasjonsarbeider med fastsittende kroner/broer som har spesialfester for en delprotese. Vi oppnår med dette å gjenoprette estetiske forhold, da festeanordningene blir skjult. Slike behandlinger blir mer omfattende og derved også dyrere, og ofte blir derfor økonomien vår begrensning.