Kirurgi

Kirurgi: Kan være alt fra en tannuttrekking til noe større operasjoner.

Visdomstenner må ofte fjernes kirurgisk, da de kan ligge innestengt i kjeven, og føre til infeksjoner. Vi fjerner også cyster fra kjeven, og kombinerer dette gjerne med en rotspissamputasjon på en årsakstann. Innsetting av tannimplantater skjer også kirurgisk ved en operasjon. Vi utfører også plastiske operasjoner av tannkjøttet. Dette kan være stramme leppe- og tungebånd, eller det kan være å dekke blottlagte tannhalser hvor dette er skjemmende. I forbindelse med avansert periodontittbehandling utføres det også som regel behandling ved hjelp av kirurgi.

Plastisk kirurgi av tannkjøtt på estetisk indikasjon. Se kosmetisk tannpleie.

Det er viktig at kirurgiske inngrep foregår under antiseptiske og sterile forhold.