Første besøk

Som ny pasient er det viktig for oss at vi blir kjent med deg og at du blir kjent med oss.

Hva skjer?

Mange er engstelige og urolige for hva som skjer ved det første besøket hos tannlegen og derfor er det viktig å vite at den første behandlingstimen som vi har satt av tid til er helt smertefri. Vi bruker digitale bilder og røntgen for å skaffe oss en oversikt over forholdene i munnen din. Det er også viktig for oss å høre hva du ønsker og hvorfor du kommer til oss.

Helseopplysning er viktig

Før du kommer inn til den første timen vil du få utlevert et helseskjema som det er viktig at du fyller ut så nøyaktig som mulig. Nyere forskning har vist at tannhelse har nær sammenheng med generell helse. Det er derfor viktig at vi får vite om du bruker medisiner, naturmedisiner eller lider av noen sykdommer. Enkelte sykdommer kan gi rettigheter for trygderefusjon ved tannbehandling, og derfor er det viktig at vi får korrekte opplysninger om din helsetilstand, slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Pasientinformasjon

Det er ikke alltid lett å få med seg alt som blir sagt under tannlegebesøket. Husk å spørre oss om det er ting du er usikker på. Ved behov for ytterligere behandling, vil du få en ny time og vi vil gi deg informasjon om behandlingsalternativer og kostnader.

Betaling

Til det første besøket setter vi vanligvis av ca 30 minutter. Under besøket bruker vi også tid på å gå gjennom de bilder og funn vi har gjort. Er det noe vi er usikre på konsulterer vi eventuelt andre spesialister. Kostnadene ved det første besøk hos allmenntannlege er ca 1050,- Hvis vi må ta tilleggsundersøkelser i form av flere røntgenbilder, kan det bli dyrere. Vi foretrekker at du betaler med kort (Bank Axept) eller kontant.

Behandlingsplanlegging

Om en større behandling skal utføres vil vi som regel dele opp behandlingen i flere faser. Om det finnes infeksjoner i munnhulen er det viktig at disse behandles først. Det er også viktig at munnhygienen er bra før en større behandling iverksettes. Vår tannpleier vil vanligvis være den som hjelper deg med dette. Ved implantatbehandling bruker vi avansert 3D røntgen og computerteknologi som planleggingsverktøy for å kunne tilby en optimal implantatinstallasjon som er med og sikrer det beste resultat.

Smertefri tannbehandling

Vi har lang og god erfaring med behandling av pasienter med tannlegeskrekk. Vårt fokus er at all behandling skal være så skånsom som mulig, og smertefri for deg som pasient. For særlig engstelige personer går det an å få beroligende medikament før tannbehandlingen tar til. Dette er til stor hjelp for denne pasientgruppen, og vil sammen med god kommunikasjon og tilvenning kunne være med på å kurere angsten for tannbehandling. Husk, informer tannlegen om spesielle behov.